zondag 17 november 2013

CDA Oegstgeest presenteert kandidatenlijst en verkiezingprogramma

De leden van het CDA Oegstgeest hebben Marien den Boer unaniem gekozen als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij is op dit moment voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad. Zijn reactie op de verkiezing tot lijsttrekker: ‘Ik ben er trots op deze lijst vol met enthousiaste mensen aan te voeren. Ik heb er zin in de komende maanden campagne te voeren. We willen vooruit kijken, maar we zullen niet schromen ook de zaken die de afgelopen vier jaar fout zijn gegaan aan de orde te stellen’. De top-5 van de lijst bestaat verder uit Eibertjan van Blitterswijk, Ingrid van Dillen-Wesseling, Ingeborg van Pijkeren-Koevoet en Marieke van Hoffen.

De CDA’ers hebben zich ook gebogen over het verkiezingsprogramma. Dit programma heeft de titel ‘Kiezen voor de samenleving’ gekregen. Marien den Boer: “Het CDA Oegstgeest vindt dat de gemeente moet uitgaan van de kracht van de Oegstgeester samenleving en niet moet denken vanuit bestaand beleid. Dat betekent dat mensen de ruimte moeten krijgen om met hun eigen ideeën dingen die zij als een probleem zien aan te pakken. Dat werkt beter dan als de gemeente oplossingen opdraagt.” Als voorbeeld noemt Den Boer het groenonderhoud: “Nu kapt de gemeente volgens een vast beleidsplan bomen, in de toekomst moet het groenonderhoud veel meer vanuit de vraag van buurten en straten geregeld worden.”

Het behouden en versterken van de kracht van de samenleving gaat het beste in zelfstandigheid en samenwerking in de regio, is de overtuiging van het CDA Oegstgeest. Zij spreekt zich daarom uit vóór de zelfstandigheid van Oegstgeest. Daarbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat behoud van zelfstandigheid alleen mogelijk is als de gemeente haar financiële en bestuurlijke problemen oplost en ze beter gaat presteren dan de afgelopen vier jaar.
Andere belangrijke doelen voor de komende vier jaar zijn:
- Behoud en versterking van het dorpse karakter van Oegstgeest;
- Het verlagen van de financiële lasten van het verenigingsleven;
- Intensievere samenwerking tussen sportclubs waardoor ASC ruimte geboden kan worden in de Voscuyl;
- Behoud van de zondag als unieke dag voor bezinning, rust en samenzijn;
- Het faciliteren van uitstekende zorg met een menselijke maat en het stimuleren van vrijwilligerswerk.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen