vrijdag 5 juli 2013

Perspectief voor 2014

Donderdagavond 4 juli heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2014 - 2017 behandeld. In deze nota beschrijft het College hoe, op dit moment, de financiën van de gemeente er voor 2014 en verder voor staan.
In de ogen van het CDA is alleen het financiële perspectief te weinig. De Perspectiefnota is het moment om ook inhoudelijk aan te geven wat de politieke prioriteiten zijn. Hieronder vindt u de bijdrage van het CDA.Voorzitter,
Deze bijdrage wil ik graag beginnen met een korte persoonlijke noot. Ik kan niet in de financiële huishouding van u allen hier kijken, maar bij mij thuis begint het uitgeven van geld, zeker bij grote dingen, met de volgende vraag: Wat willen we en wat hebben we nodig? Al heel lang wil ik eigenlijk een nieuwe auto. Waarom? Een nieuwe auto heeft mooiere en nieuwere snufjes dan mijn huidige, is zuiniger en het geeft gewoon een lekker gevoel. Maar zo zijn er nog andere dingen die ik ook graag wil. Mijn hypotheek aflossen, op vakantie, de achtergevel opnieuw laten voegen en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Als ik tegenover de kosten van deze wensen mijn spaarpot zet kom ik te kort, want ik wil ook een bodembedrag hebben voor onverwachte zaken.  En ja, dan kan ik lenen, maar ik kan ook keuzes maken. Kiezen wat echt belangrijk is en waarom. Zodat je geniet van de voorpret en van de ervaring.

In Oegstgeest gebeurt al jaren bij iedere begroting precies het omgekeerde. We brengen eerst in kaart hoeveel geld we hebben, hoeveel geld we krijgen en waar we dat geld al aan uitgeven. Dat doen we bij de perspectiefnota. In de begroting kijken we wat we met een tekort of overschot doen. Doet u het thuis op mijn manier of op die van de gemeente?

Voorzitter,
De voorliggende Perspectiefnota 2014-2017 is een prachtig financieel en boekhoudkundig stuk, maar begint aan het einde en het biedt maar een stukje perspectief.
Niet voor niets zijn er vele gemeenten in Nederland, waaronder onze grote buurman Leiden, die het anders doen. Daar houden ze hun algemeen politieke beschouwingen bij de perspectiefnota. Daar wordt ook het inhoudelijke perspectief bepaald en daaruit volgt de begroting. Die methodiek zorgt er ook voor dat beleid en financiën niet los van elkaar komen te staan en dat de raadsbegroting en ambtelijke werkplannen op elkaar aansluiten. Precies datgene waar Public Profit voor pleit.

Gegeven de spreektijd voorzitter beperk ik mij voor dit moment vooral tot een opsomming van de kaders die wij als CDA-fractie, hopelijk met instemming van een meerderheid van de Raad, willen meegeven.

Het CDA staat voor een Oegstgeest waarin de gemeente met bewoners, organisaties en
instellingen zorgt voor een bepaald voorzieningenniveau. Dat betekent:

  • Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is en dus geen gaten in de weg. 
  • Goede sociaal-culturele voorzieningen waarbij een bibliotheek en muziekonderwijs voor ons erg belangrijk zijn. 
  • Gedifferentieerd onderhouden groen.
  • Een riool en slootstelsel dat werkt en voldoende capaciteit heeft om ook enorme stortbuien te kunnen verwerken. Andersom, geen straten meer die blank staan. 
  • Goede zorg voor iedereen in de buurt. 
  • Het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. 
  • Een eigen zwembad en betaalbare sport. 


Tot zover wat we willen en een groot deel hiervan is vastgelegd in beleidsnota’s. Activiteiten om dit
te bereiken hadden we in deze perspectiefnota terug willen zien.

Voorzitter,
Want dat is het het hoe. We realiseren ons direct dat het een mission impossible is om dit helemaal zonder geld te doen. Hoewel… het college krijgt soms op onverklaarbare wijze zaken voor elkaar, dus waarom dit niet.
Het wordt de gemeente en andere partijen steeds duidelijker dat we het als overheid (ook in samenwerking met elkaar) niet meer kunnen. Ook willen burgers niet altijd meer dat de overheid het voor hen doet. De uitdaging voor het College is om positie daarin te kiezen. In sporttermen betekent dat kiezen tussen het zijn van (autoritaire) coach, speler of waterdrager.
Wij verwachten dat het College in de komende begroting eindelijk laat zien welke positie zij in welk onderwerp kiest en welke financiële consequenties dat heeft. Het CDA heeft de afgelopen jaren telkens gevraagd om dit te doen en daar ook voorstellen voor gedaan. Telkens kregen we 0 op rekest. Laat zien dat u het echt anders gaat doen.
In het bijzonder vragen we dan aandacht voor het muziekonderwijs in Oegstgeest. Die voorziening willen we behouden! Maar de uitdaging is of we dat, net als Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten anders kunnen organiseren. En daardoor goedkoper!!!
Dezelfde vraag kan gesteld worden over het groenonderhoud of de bilbiotheek.

Voorzitter afrondend,
We zijn nog steeds een van de aantrekkelijkste gemeenten in Nederland om te wonen. En perspectief bieden is aangegeven dat we dat willen behouden. En dat doen wij en geven dat aan het College mee willen geven. Het mooiste is wanneer we in november kunnen constateren dat we door het wat en hoe beter te combineren dit perspectief realiseren en geld overhouden. Want een sluitende begroting is voor het CDA geen doel op zich. Wanneer we geld tekort komen zijn er twee mogelijkheden, ambitie bijstellen zoals het College in haar brief laat weten, of belasting verhogen. Het CDA wil in deze crisis lasten niet verhogen. Wij willen dan keuzes maken, want anders is de spaarpot heel snel leeg.

Dank u.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen