zondag 16 juni 2013

CDA mist duidelijke blik van College richting de toekomst

Deze maand wordt de Perspectiefnota 2014 - 2017 behandeld door de gemeenteraad. In deze nota stelt de gemeenteraad de eerste kaders vast voor de begroting die in november vastgesteld wordt. Oegstgeest staat er financieel niet goed voor, dat staat kristalhelder beschreven. De komende jaren moet de gemeente verder bezuinigen. Het CDA mist een duidelijke inhoudelijke blik op de toekomst. CDA-fractievoorzitter Marien den Boer stelt het heel duidelijk. 'Het is een boekhoudkundig stuk geworden zonder een helder perspectief. Dat vinden wij zeer teleurstellend.'

Het CDA had meer verwacht van de zoekrichtingen die het College in de Perspectiefnota noemt. 'De coalitie en het College geven al maanden aan dat er integraal afgewogen moet worden en alles op een rijtje moet komen. Dat zien we in deze nota niet terug.' aldus Den Boer. Van het voorgenomen 'lenteakkoord' lijkt weinig terecht gekomen. 
Den Boer vervolgt: 'Er komt nog veel op de gemeentelijke overheid af de komende jaren. De begroting van de gemeente gaat verdubbelen met de overdracht van zorgtaken vanuit de Rijksoverheid.' Door alle onzekerheid hierover staat hierover nog weinig in de nota, maar het is zeer relevant. 

Volgens Den Boer is alleen werken aan een sluitende begroting te eenzijdig. 'Het is alsof een sluitende begroting een doel op zich is geworden. Maar de samenleving vraagt om meer.' 
Het CDA heeft wel een duidelijk beeld van de toekomst. 'De rol van de overheid is aan het veranderen,' zo stelt Den Boer. 'Burgers zijn meer dan vroeger betrokken bij hun eigen omgeving. De overheid moet de taken die zij de afgelopen decennia heeft overgenomen weer teruggeven aan diezelfde burgers.' Niet door het over de schutting te gooien, maar verantwoord loslaten vindt de fractievoorzitter. Dat is de opgave voor de komende jaren. 
De CDA-fractie heeft al vaker aangegeven te willen kijken hoe het muziekonderwijs, groenbeheer, het zwembad en bibliotheek anders georganiseerd kan worden, want het zijn belangrijke voorzieningen die de partij wil behouden. 'De gemeente moet dit met de samenleving op een andere manier durven organiseren. Er zijn genoeg succesvolle initiatieven in Oegstgeest en andere gemeenten hoe dit kan.' Zo noemt hij Dorpslab en de Civil Society Club, maar ook de manier waarop Leiderdorp en Voorschoten hun muziekonderwijs georganiseerd hebben. 'Kijk rond, het wiel hoeven we niet zelf uit te vinden.' is het devies volgens Den Boer.

Het perspectief van anders organiseren mist het CDA in de huidige perspectiefnota. Den Boer: 'We leggen nu de basis voor de begroting 2014 - 2017. De huidige nota is voor ons op dit moment nog onvoldoende en we komen in de Raadsvergadering met voorstellen om de basis sterker te maken.' Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen