maandag 13 mei 2013

Bouw mee met het CDA

Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn nog ruim 300 dagen. Het CDA wil daarin een belangrijke rol spelen. Waarom? Voor de toekomst van Oegstgeest. De afgelopen jaren heeft het CDA veel voor elkaar gekregen in de gemeenteraad. Altijd vanuit een heldere lijn en een duidelijke visie: bruggen bouwen, oog voor de toekomst en strevend naar rechtvaardigheid. Ook na 19 maart volgend jaar wil het CDA zich met enthousiasme blijven inzetten voor de toekomst van Oegstgeest. Daar hebben we uw hulp voor nodig. Waarom zou u helpen en hoe kunt u helpen?Talent in ons dorp
De afgelopen jaren hebben fractievoorzitter Marien den Boer en raadslid Eibertjan van Blitterswijk gezien hoeveel talent er in Oegstgeest is. Honderden mensen willen graag hun steentje bijdragen aan ons dorp. Het verenigingsleven bloeit, en ‘Oegstgeest in beweging’, Koninginnedag en de 5 mei-fair lieten weer eens zien dat ons dorp bruist. Dat ondernemende is uniek aan Oegstgeest. Die gedeelde wil om er samen de schouders onder te zetten en er met elkaar iets moois van te maken. Ieder met zijn of haar eigen unieke talenten.

Rol van de overheid
Het CDA is al decennia dé pleitbezorger voor maatschappelijke initiatieven. Oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vinden we niet in marktprincipes, niet in overvloedig overheidsdenken, maar daar waar mensen zich verenigen. Als betrokken mensen met hun talenten samenkomen om iets te realiseren. Volgens het CDA moet de gemeente ruimte bieden aan dat talent, obstakels wegnemen, verbinden waar kan en ondersteunen waar nodig. Daarom draagt het CDA initiatieven zoals Dorpslab, de Civil Society Club of SOlink, maar ook andere organisaties zoals de Ronde Tafel of de Rotary een warm hart toe. Allemaal zijn ze betrokken bij het dorp en doen ze mooie dingen. Maatschappelijk initiatieven hebben ruimte nodig. Ruimte bieden in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt, vraagt vertrouwen van de overheid in burgers in plaats van een focus op regels en procedures. Tegelijkertijd moeten we de belangen van zwakkeren nooit uit het oog verliezen. Hiervoor wil het CDA zich ook na 2014 met hartstocht inzetten. Helpt u mee?

Help mee
Als u wilt dat mensen ruimte krijgen om hun talent te gebruiken voor Oegstgeest help ons dan. Dat kan op verschillende manieren.

Wordt lid
Wanneer u ons actief wilt helpen, kunt u lid worden van het CDA. Het CDA heeft raadsleden, bestuurleden en actieve leden nodig die helpen bij bijeenkomsten, de website en diverse andere klussen.
Via deze website kunt u lid van het CDA Oegstgeest worden: http://www.cda.nl/partij/doe-mee/word-lid/

Doneer of sponsor
Naast actieve leden heeft het CDA ook geld nodig om activiteiten te organiseren en advertenties te bekostigen. U kunt een financiële bijdrage leveren door geld over te maken naar rekeningnummer: 1384 08 009 t.n.v. CDA Oegstgeest.
Sponsoren kan ook. Wilt u graag uw steentje bijdragen in materiële zin (door bijvoorbeeld een vergaderruimte of advertentieruimte beschikbaar te stellen) om zo samen Oegstgeest te laten groeien, kunt u dat kenbaar maken aan onze secretaris BertJan Smallenbroek.

Stem
Op 19 maart zijn de verkiezingen en dan telt iedere stem. Ook uw stem. Stem daarom volgend jaar op het CDA zodat wij ook na 19 maart aan de slag kunnen voor ons dorp.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen