vrijdag 22 maart 2013

ZZP´er in de knel

Door Eibertjan van Blitterswijk

Volgens de laatste tellingen zijn er in Oegstgeest 1745 bedrijven. Meer dan 1400 van die bedrijven, ruim 80%, zijn bedrijven van freelancers en ZZP´ers, Zelfstandigen Zonder Personeel dus. Oegstgeester ZZP´ers werken voornamelijk in de adviessector en  in de persoonlijke- en algemene dienstverlening. Tussen 2010 en 2011 is het aantal ZZP´ers in Oegstgeest met 10% gegroeid. 

Ondanks de  flexibiliteit en efficiënte bedrijfsvoering hebben ook ZZP’ers het tijdens de economische crisis moeilijk. Het verliezen van één opdrachtgever heeft immers al een relatief grote impact op het bedrijf. Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) becijferde dat faillissement van bedrijven Nederland zo’n €1,5 miljard aan bijstandsuitkeringen heeft gekost. IMK neemt daarnaast waar dat kleine zelfstandigen het sinds begin 2013 weer moeilijker hebben dan in 2012.  

Het CDA Oegstgeest wil kleine ondernemers in ons dorp helpen de crisis door te komen. Dat is niet alleen belangrijk voor de ZZP’ers zelf, maar ook om de maatschappelijke kosten te drukken die het gevolg zijn van faillissement.

Eén van de  middelen die een gemeente heeft om ZZP’ers te helpen is het Besluit bijstandsverlening zelfstandingen (BBZ). Ondernemers die tijdelijk financiële problemen hebben, of die vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf, kunnen bij de gemeente ondersteuning krijgen om faillissement te voorkomen. Er zijn echter een paar problemen rondom inzet van de BBZ. Zo blijkt de drempel voor ZZP’ers groot om aan te kloppen voor hulp, waardoor zij, als zij eenmaal bij de gemeente aankomen, vaak te laat zijn om hun bedrijf nog te redden. Het CDA wil dat er door betere voorlichting en informatie gewerkt wordt aan het verlagen van die drempel om zo op tijd te kunnen helpen en faillissement te voorkomen. Wethouder Roeffen heeft inmiddels gelukkig op ons aandringen toegezegd te zullen werken aan het verbeteren van deze informatieverstrekking. 

Daarnaast zou het versoepelen van de levensvatbaarheidseis, het urencriterium en de terugbetalingsregeling kunnen zorgen voor betere toepasbaarheid van de BBZ tijdens de crisis. 
Het CDA wil de komende tijd graag met kleine ondernemers in overleg om te kijken welke knelpunten zij ondervinden en welke rol de gemeente kan spelen in ondersteuning van ZZP’ers. In andere gemeenten hebben bijvoorbeeld initiatieven als het inzetten van coaching, het organiseren van cursussen en het screenen van de administratie geholpen om meer ZZP’ers tijdens de crisis te ondersteunen.


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen