zondag 17 maart 2013

Nieuwe project: Boerhaaveplein 3.0

Door fractievoorzitter Marien den Boer

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om het Boerhaaveplein een nieuwe gezicht te geven. Het Groot Proffijt is gesloopt en hiervoor zijn appartementen en een beetje winkelruimte in de plaats gekomen. Daarnaast is het hele plein opnieuw ingericht. Allemaal net klaar.
En toen kwam een paar maanden geleden het bericht dat de kapper en de snackbar weg moesten. De huur was opgezegd omdat Lidl wilde uitbreiden. Daarop zijn de ondernemers, bewoners en het CDA in actie gekomen. Het Boerhaaveplein moet namelijk levendig blijven en dat betekent dat alles geprobeerd moet worden om de kapper en de snackbar te behouden voor het plein. Zeker in deze economisch moeilijke tijd met veel faillissementen van kleine ondernemers.
De laatste steen van vorige project is nauwelijks gelegd of het is al tijd voor Boerhaaveplein 3.0.

Duidelijke randvoorwaarden voor Boerhaaveplein 3.0
Op 14 maart hebben we in de commissie het plan van de Lidl besproken (klik hier voor de stukken). Het CDA ziet dit plan vooral als een startpunt voor onderzoek. We zijn voorzichtig positief, maar we willen niet dat het plan zoals het nu gepresenteerd is uitgevoerd wordt. We willen de wethouder met een aantal randvoorwaarden op weg sturen voor de verdere uitwerking. Daarom gaan we, samen met andere politieke partijen, een initiatiefvoorstel maken. Dit gaan we doen om veel discussie achteraf te voorkomen, zonder alles aan de voorkant dicht te timmeren.

Belangrijkste aandachtspunten
Om het plein levendig te houden willen wel als CDA graag dat alle ondernemers (snackbar, kapper en Lidl) een plaats krijgen op het plein. Hiervoor is mogelijk extra bebouwing op het plein nodig. Dit zorgt voor een aantal problemen. We hebben namelijk de structuurvisie die dit in principe onmogelijk maakt. Ook zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden. Iets wat het CDA al verwacht had.
Verder lijken de plannen problemen te geven voor het parkeren, veiligheid en het geld wat we net als gemeente net in het plein ge├»nvesteerd hebben. Ook de omwonenden, die net een heel traject achter de rug hebben, zullen meegenomen moeten worden.

Gemeente als regisseur
Het CDA ziet de gemeente hier vooral als regisseur, waarbij ze deels ook zelf partij is als het gaat om het verlenen van vergunningen en eventueel kapitaalvernietiging van de investering in het plein. Maar het gaat ook om economisch beleid en ruimte wij als gemeenteraad ondernemers in Oegstgeest willen geven (groot en klein).  Het gaat om verschillende belangen die wij als gemeenteraad moeten afwegen.

Niet dicht timmeren
Alle punten, die hiervoor beschreven zijn, zullen in het definitieve voorstel (mogelijk met meerdere scenario's) meegenomen worden worden en welke eisen we hier aan gaan stellen wordt in het initiatiefvoorstel helder. Daarbij willen we niet alles dichttimmeren. Wethouder Tonjann moet ruimte hebben in dit traject om afwegingen te maken en met diverse gedragen scenario's te komen.
Voor het CDA is het belangrijkste dat het Boerhaaveplein levendig blijft en dat de huidige ondernemers hier een plaats krijgen.
Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen