dinsdag 26 maart 2013

CDA Oegstgeest bezorgd over stabiliteit gemeentebestuur na uiteenvallen coalitiepartij PrO

Het CDA Oegstgeest heeft met verbazing kennis genomen van het uiteenvallen van Progressief Oegstgeest. Hoewel bestuur en fractieleden van D66-huize met klem het opstappen van D66 uit PrO ontraadden, heeft de achterban van D66 anders besloten. CDA-fractievoorzitter Den Boer: “Het uiteenvallen van PrO zorgt na de val van het PrO-VVD college opnieuw voor onrust in ons dorp. We zitten midden in de financiële zorgen. Oegstgeest is juist gebaat is bij een stabiel en daadkrachtig gemeentebestuur dat de problemen aanpakt voor de toekomst van ons dorp.

Onrust en onvrede
De positieve landelijke trend is een van de mogelijkheden van de splitsing volgens Den Boer. “Mogelijk heeft het falen van het PrO-VVD college en het gedwongen vertrek van de twee D66-wethouders De Ridder en Van Oortmerssen voor veel onrust en onvrede gezorgd binnen de partij. Dit alles heeft de D66-leden blijkbaar doen besluiten een koers te varen die fractieleden en bestuur juist ten strengste afraadden.”, meent Den Boer.
Grote vraag is wat het uiteenvallen van PrO betekent voor het net aangetreden college van PrO-VVD-LO. Den Boer: “Het nieuwe PrO en D66 stellen dat de PrO-fractie tot de verkiezingen eensgezind bijeen zal blijven, maar dat lijkt toch een wat schizofrene constructie. Hoe kun je zowel eensgezind als fractie opereren en tegelijkertijd je juist herkenbaar van elkaar distantiëren als twee verschillende partijen met straks twee verschillende verkiezingsprogramma’s? Dat lijkt onmogelijk.” Den Boer vraagt zich af welke waarde de standpunten en toezeggingen van ‘PrO-oude stijl’ het komende jaar nog hebben en hoe raad, coalitie en college daarop toekomstgericht beleid moeten baseren. “Met welke afsplitsing van PrO debatteren we tijdens de komende raadsvergaderingen?  En geldt wat zij nu zeggen volgend jaar nog of geldt het alleen voor het nieuwe PrO of alleen voor D66?”

Aantasting bestuurlijk gezag
Den Boer deelt de geuite zorgen van D66-fractielid Hessing als het gaat om het gezag van PrO-wethouder Haanstra. “PrO/D66-fractielid Hessing zei terecht dat een wethouder van een partij in opheffing bezwaarlijk met gezag moeilijke beslissingen kan nemen. Het uiteenvallen van PrO schaadt dan ook haar bestuurlijk gezag en dat is heel erg vervelend omdat zij met de dossiers Financiën en Organisatie juist een hele belangrijke portefeuille heeft waarvoor draagvlak onder burgers moet worden opgebouwd. Ze was juist voortvarend aan de slag gegaan en haar eerste acties waren bemoedigend.” , stelt Den Boer en hij vervolgt:  “Het is een hele vervelende situatie, niet alleen voor wethouder Haanstra maar zeker ook voor de PrO-fractie, voor de gemeenteraadsleden van D66-huize, voor de coalitiepartners en—door de gevolgen voor de stabiliteit—voor het hele dorp. Al die onrust kunnen we nu niet gebruiken. Ik hoop dan ook van harte dat PrO en D66 samen met de coalitiepartners tot een oplossing komen zodat dit jaar Oegstgeest op een stabiele manier bestuurd kan worden. Om de paar maanden een crisis kunnen we ons niet veroorloven.“


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen