maandag 25 februari 2013

College communiceert slecht over stijging rioolheffing

Rond 22 februari ontving iedere huiseigenaar in Oegstgeest de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Wanneer deze vergeleken werd met 2012 steeg de rioolheffing van € 112,37 naar € 211,78. Een stijging van 88,5%. ‘Deze stijging wordt nergens toegelicht.’ zegt fractievoorzitter Marien den Boer. ‘Voor veel burgers is dit niet te begrijpen. Een slecht beurt in communicatie vanuit het College.‘

Geen compensatie precarioheffing meer
De uitleg voor de stijging is heel eenvoudig. Het waterleidingbedrijf Dunea berekent de precarioheffing door aan de klanten. De gemeenteraad heeft bepaald dat inwoners dit bedrag terugkrijgen. In 2012 is dit verrekend met de rioolheffing en werd het bedrag € 112,37.
Vanaf 2013 is er geen geld meer om de precarioheffing van Dunea te compenseren. ‘Huishoudens moeten nu het volle pond betalen, namelijk € 211,37.’ vertelt Den Boer, ‘Dankzij het CDA is dit gelukkig al € 25,- minder dan oorspronkelijk de bedoeling was.’

Toelichting ontbrak
Het CDA heeft op verschillende manieren al veel reacties van verontruste burgers gekregen. ‘Veel mensen zijn geschrokken en begrijpen het niet.’ aldus Den Boer. ‘Het College had dit anders aan moeten pakken.’
Sinds een paar jaar werkt Oegstgeest samen met andere overheden in de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Deze organisatie verstuurt de belastingaanslagen voor de gemeente en int het geld.
Den Boer: ‘Het College had opdracht moeten geven aan de BSGR om uitleg te geven over de stijging. Dat hebben ze niet gedaan. Het zorgt voor onnodige onrust en mogelijk zelfs extra bezwaren. Wij gaan vragen waarom dat niet gebeurd is.’

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen